I skärgårdsprojekt är det viktigt att planera på naturens villkor beträffande både material och estetik. Detta har vi lyckats bra med i de otaliga projekt som vi planerat i skärgården, främst i Åbolands östra skärgård. Lokalkännedomen hos oss underlättar projekteringen.

Som arbetsmetod kan man säga att vi erbjuder tjänster som speciellt för mindre projekt är så heltäckande som möjligt. Vi klarar av att från första pennstrecket till slutsyn föra genom projekt tillsammans med samarbetspartners vi kan lita på. Speciellt i skärgården är det viktigt att kunna projektera och känna lokala företagare. Vi kommer givetvis till projekt i skärgården med egen båt.